Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka

logotypy programu Polski Ład

"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka"

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota promesy inwestycyjnej wynosi:  7 828 927,60 zł

Wkład własny gminy:  421 420,40 zł

Całkowita wartość inwestycji: 8 250 348,00 zł

 

Wykonawca przedsięwzięcia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., Bielsk Podlaski.

Nadzór inwestorski: Biuro Projektów i Usług Budowlanych Mirosław Jerzy Iwaniuk, Hajnówka.

 

 Inwestycja polega na przebudowie lub rozbudowie dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

1. Przebudowa ul. Jodłowej o dł. ok. 250 mb,

2. Rozbudowa ul. Poranek o łącznej dł. ok. 815 mb,

3. Rozbudowa ul. Urodzajnej c.d. o dł. ok. 260 mb,

4. Przebudowa ul. Diamentowej o dł. ok. 207 mb,

5. Przebudowa ul. Oceanicznej o dł. ok. 104 mb,

6. Przebudowa ul. Woskowej o dł. ok. 95 mb,

7. Przebudowa ul. Wiejskiej o dł. ok. 211,36 mb,

8. Przebudowa ul. Kryształowej o dł. ok. 166 mb,

9. Przebudowa ul. Magnoliowej o dł. ok. 167,10 mb.

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie chodników, zjazdów, zieleńców, wycinkę drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi i przykanalikami, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego.

Strony w dziale: