"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka" stała sie faktem

Dodane przez administrator - śr., 22/05/2024 - 15:05

21 maja została podpisana umowa na wykonanie oraz nadzór inwestycji "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka".

Głównym wykonawcą inwestycji  zostało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. Nadzór budowlany nad przedsięwzięciem sprawować będzie Biuro Projektów i Usług Budowlanych Mirosław Jerzy Iwaniuk. Planowany termin zakończenia zadania to 04.12.2024 r.

"Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Miejskiej Hajnówka" otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 828 927,60 zł. Wkład własny miasta wynosi 421 420,40 zł.

W ramach projektu zostanie wykonane:

  1. Przebudowa ul. Jodłowej o dł. ok. 250 mb,
  2. Rozbudowa ul. Poranek o łącznej dł. ok. 815 mb,
  3. Rozbudowa ul. Urodzajnej c.d. o dł. ok. 260 mb,
  4. Przebudowa ul. Diamentowej o dł. ok. 207 mb,
  5. Przebudowa ul. Oceanicznej o dł. ok. 104 mb,
  6. Przebudowa ul. Woskowej o dł. ok. 95 mb,
  7. Przebudowa ul. Wiejskiej o dł. ok. 211,36 mb,
  8. Przebudowa ul. Kryształowej o dł. ok. 166 mb,
  9. Przebudowa ul. Magnoliowej o dł. ok. 167,10 mb.

Przekazanie placu budowy nastąpi 24.05.2024 r.

Zakres robót obejmować będzie m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie chodników, zjazdów, zieleńców, wycinkę drzew, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi i przykanalikami, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego.

Emilia Korolczuk

Strony w dziale: