Budżet Obywatelski 2022 – wyniki głosowania

Dodane przez e.zubrycka - śr., 13/10/2021 - 14:52

Wyniki głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynęły 1372 karty do głosowania, z czego 1303 to karty ważne, a 69 zostało uznane za nieważne. O nieważności karty decydowało m.in. niewypełnienie danych głosującego, złożenie więcej niż jednej karty do głosowania, niewybranie żadnego lub wybranie więcej niż 3 projektów, głosowanie przez osoby niebędące mieszkańcami Hajnówki. Liczba oddanych głosów na poszczególne projekty przedstawia się następująco:

Lp.

Tytuł projektu

Koszt

Liczba głosów

1.

Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna

25 000,00 zł

534

2.

Miejska strefa relaksu

24 800,00 zł

394

3.

Hajnówka dla młodych

25 000,00 zł

329

4.

Koncertowy Park Kolejowy

25 000,00 zł

299

5.

Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych

24 600,00 zł

272

6.

Hajnówka – miasto przyjazne rowerzystom i turystom – przystanki rowerowe

25 000,00 zł

264

7.

Dzień Sąsiada

25 000,00 zł

242

8.

Wyprowadzamy foto na ulice

25 000,00 zł

154

9.

Rowerami z sąsiadami

25 000,00 zł

143

10.

Eko impreza – Strażnicy Hajnowskich Lasów

25 000,00 zł

38

Zgodnie z § 16 ust. 2 Uchwały XXVI/200/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 2283) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok wybranych zostało 6 projektów:

  • Strefa Rekreacji na Osiedlu Leśna

  • Miejska strefa relaksu

  • Hajnówka dla młodych

  • Koncertowy Park Kolejowy

  • Integracja poprzez sport i wypoczynek osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, osób starszych

  • Hajnówka – miasto przyjazne rowerzystom i turystom – przystanki rowerowe

 

Informacje o zgłoszonych projektach dostępne są po kliknięciu w ten link.

Strony w dziale: