Nowe tablice informacyjno-turystyczne w mieście Hajnówka

Dodane przez administrator - pt., 18/12/2020 - 12:47
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

W przestrzeni miejskiej, w trzech jej kluczowych punktach (przy budynku Urzędu Miasta, przy parkingu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przy Hajnówce Centralnej. Stacja Kultury) pojawiły się 3 dwustronne tablice informacyjne. Na awersie widnieje mapa miasta z zaznaczonymi kluczowymi atrakcjami miasta. U góry każdej z nich umieszczone są strzałki z kierunkami do najbliższych obiektów wraz z czasem dojścia do nich z danego punktu. Na rewersie natomiast znajduje się krótki opis miasta z wyróżnionymi ciekawymi miejscami.

Tablice zawierają udogodnienia w postaci funkcji NFC i QR kodu, które umożliwiają odczytanie treści tablicy za pośrednictwem telefonu. Następuje wówczas odesłanie do stworzonej strony internetowej, gdzie znajdziemy opisy obiektów wraz z ich zdjęciami, odesłaniem na stronę internetową i dane kontaktowe, a także audiodeskrycję.

Główną myślą przewodnią przedsięwzięcia jest dostępność. Zadbaliśmy o to, by osoby z niepełnosprawnościami mogły bez problemu zasięgnąć informacji o turystycznej sferze miasta. Zastosowana została m.in. odpowiednia kolorystyka (kontrastowość), wysokość.

Tablice wykonano w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacja społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

 

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

 

tablica turystyczna ustawiona na placu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce, na tablicy widoczna jest mapa
tablica turystyczna, w tle Sobór Św. Trójcy
tablica turystyczna, w oddali widnieje budynek dawnego hajnowskiego dworca
tablica turystyczna przy budynku Urzędu Miasta

Strony w dziale: