Budowa elektrowni fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Hajnówce zakończona

Dodane przez administrator - śr., 03/02/2021 - 07:42

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

W grudniu 2020r. została zakończona budowa elektrowni fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Hajnówce o łącznej mocy 0,6MW. Instalacja jest rozmieszczona w trzech lokalizacjach, na terenie o łącznej powierzchni ok. 0,9ha. Składa się z ponad 1700 modułów fotowoltaicznych umieszczonych na konstrukcjach wsporczych zabijanych w grunt lub stabilizowanych na powierzchni gruntu za pomocą płyt betonowych. Powierzchnia czynna paneli fotowoltaicznych wynosi ponad 2800m2.

Ponadto zmodernizowano również rozdzielnię elektryczną, dostosowując ją do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. Elektrownia będzie produkowała prąd na potrzeby własne miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce. Szacuje się, że ok. 30% energii elektrycznej zużywanej przez obiekt będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Dzięki pracy elektrowni fotowoltaicznej do atmosfery trafi mniej dwutlenku węgla, który jak wiadomo jest gazem cieplarnianym.

Wykonawcą instalacji była firma „El-Staw” z Siemiatycz, przy udziale podwykonawcy – spółki „Ekto” z Białegostoku.

Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Wartość netto instalacji to 2.255.929,00 zł. Przyznana kwota dofinansowania stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych, czyli 1.216.509,69 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. już planuje kolejną inwestycję związaną z fotowoltaiką, tym razem na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Białostockiej.

 

Artur Gierasimiuk
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce sp. z o.o.

Na zdjęciu widoczne są panele fotowoltaiczne.
Na zdjęciu widoczne są panele fotowoltaiczne. Po prawej w tle blaszany budynek.
Na zdjęciu widoczne są panele fotowoltaiczne i dwie białe skrzynki.
Na zdjęciu widoczne są panele fotowoltaiczne.
Na zdjęciu widoczne są panele fotowoltaiczne.
Na zdjęciu widoczne są panele fotowoltaiczne. Po prawej w tle blaszany budynek.
Na zdjęciu widoczne są panele fotowoltaiczne i dwie białe skrzynki.
Na zdjęciu widoczne są panele fotowoltaiczne.

Strony w dziale: