Otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce

Dodane przez administrator - pon., 08/02/2021 - 08:42

W dniu 28 stycznia 2021 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce. W inauguracji uczestniczyły władze naszego miasta, wykonawca inwestycji oraz duchowieństwo. Zaproszonych gości powitał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, Pan Mariusz Iwaniuk. Celem otwarcia Dziennego Domu Pomocy jest zapewnienie usług społecznych o wysokim standardzie. Docelowo Dzienny Dom Pomocy przystosowany jest do objęcia wsparciem 20 uczestników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, emerytów i rencistów, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Placówka zapewniać będzie szeroki wachlarz wsparcia w postaci terapii zajęciowej, zajęć rekreacyjnych i kulturalno–oświatowych oraz ćwiczeń usprawniających. Dodatkowo uczestnicy zajęć będą mieli zapewnione podczas pobytu dwa posiłki dziennie, a także zostaną objęci wsparciem psychologa i radcy prawnego.

Po oficjalnych przemówieniach zebranych gości wszyscy udali się przed budynek Dziennego Domu Pomocy, gdzie dokonano uroczystego aktu otwarcia poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Przedstawiciele duchowieństwa poświęcili nowy obiekt, po czym zebrani goście mieli możliwość obejrzenia budynku oraz jego wyposażenia.

Środki finansowe na rozbudowę, wyposażenie oraz funkcjonowanie pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i zostały pozyskane w ramach projektów: "Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w Hajnówce" oraz "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka".

 

Pięciu mężczyzn ustawionych w rzędzie przecina biało-czerwoną szarfę.
Na zdjęciu widać czterech mężczyzn, w tym dwóch duchownych.
Na zdjęciu widać stojących mężczyzn, w miejscu centralnym stoi burmistrz i duchowny.
Sala do rehabilitacji, w niej sprzęty, na ścianach drabinki.
Fotografia łazienki z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Fotografia stołów i krzeseł.
Zdjęcie przedstawia pomieszczenie kuchenne.
Pokój z dwoma łóżkami, pomiędzy nimi dywan, na końcu pokoju okno.

Strony w dziale: