Przewodnicząca zwołuje obrady obrady XXV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 21 kwietnia 2021r.

Dodane przez e.rynkowska - czw., 15/04/2021 - 13:54

Kategoria

Hajnówka, dnia 15 kwietnia 2021 r.

 

BRM.0002.3.2021

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zwołuję obrady XXV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 21 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

    1. przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Hajnówka,

    2. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Hajnówce wraz z odpowiedzią na skargę,

    3. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Hajnówka za rok 2021.

  4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

 

Strony w dziale: