Transmisja obrad XXV sesji Rady Miasta Hajnowka dnia 21 kwietnia 2021r.

Dodane przez e.rynkowska - śr., 21/04/2021 - 12:29

Kategoria

Obrady XXV sesji Rady Miasta Hajnówka zwołane na dzień 21 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
    • przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Hajnówka,
    • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Hajnówce wraz z odpowiedzią na skargę,
    • zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Hajnówka za rok 2021.
  4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Strony w dziale: