Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na terenie gminy Hajnówka

Dodane przez e.rynkowska - pt., 23/04/2021 - 10:24

Kategoria

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na terenie gminy Hajnówka w miejscowościach: Lipiny, Dubiny, Sawiny Gród, Postołowo, Skryplewo, i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miejskiej Hajnówka oraz na terenie gminy Hajnówka w miejscowościach: Lipiny, Dubiny, Nowosady, Zwodzieckie, Sawiny Gród, Postołowo, Bielszczyzna, Wygoda, Przechody, Sorocza Nóżka, Orzeszkowo, na okres 3 lat.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Nazwa taryfy

Taryfa w okresie 1 do 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy

[zl/netto]

Taryfa w okresie 13 do 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy

[zl/netto]

Taryfa w okresie 25 do 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy

[zl/netto

1

2

3

4

Zaopatrzenie w wodę [zł/1m3]

3,02

3,07

3,11

Opłata abonamentowa [wod. główny/m-c]

2,60

2,65

2,70

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Nazwa taryfy

Taryfa w okresie 1 do 12 m-ca obowiązywania nowej taryfy

[zl/netto]

Taryfa w okresie 13 do 24 m-ca obowiązywania nowej taryfy

[zl/netto]

Taryfa w okresie 25 do 36 m-ca obowiązywania nowej taryfy

[zl/netto

1

2

3

4

Odprowadzanie ścieków [zł/1m3]

5,24

5,28

5,33

Przygotowana taryfa zawiera:

  • cenę za 1 m3 dostarczonej wody,
  • cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków,
  • stawkę opłaty abonamentowej za wodomierz główny w zł/miesiąc

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% określony odrębnymi przepisami.

Nowe taryfy obowiązują od maja 2021r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Strony w dziale: