Dwa miesiące funkcjonowania PSZOK w Hajnówce

Dodane przez e.rynkowska - pt., 05/03/2021 - 09:05

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie miasta, w którym mieszkańcy mogą oddać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

W PSZOKu określony jest sposób przyjęcia odpadów, które należy dostarczyć własnym transportem, a następnie zgłosić pracownikowi PSZOK rodzaj dostarczanych odpadów. Po ich sprawdzeniu pod względem rodzaju odpadów i ich ilości następuje zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia, odpadów, rodzaj i ilość odpadów oraz adres nieruchomości, z której pochodzą odpady. Po wykonaniu ww. czynności następuje rozładunek odpadów, w miejscu wskazanym przez pracowników PSZOK.

Należy pamiętać, że odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację.

PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:

 • dostarczenia odpadów niepodlegających zbieraniu w PSZOK,
 • jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych przez mieszkańców/właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej,
 • braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
 • dostarczenia odpadów nieposegregowanych,
 • zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,
 • gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Mieszkańcy miasta Hajnówka, chcąc pozbyć się odpadów nietypowych, np. leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, zużytych opon , jak również innych selektywnie zbieranych odpadów, mogą dostarczać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hajnówce przy ul. Szosa Kleszczelowska.

W działającym od dwóch miesięcy PSZOKu, mieszkańcy miasta Hajnówka pozostawili już:

 • 25,56 Mg gruzu,
 • 5,24 Mg odpadów wielkogabarytowych,
 • 0,7 Mg elektrosprzętów,
 • 0,642 Mg opon,
 • 0,58 Mg odzieży,
 • 0,5 Mg popiołu,
 • 0,42 Mg tekstyli,
 • 0,32 Mg metali,
 • 0,3 Mg szkła,
 • 0,3 Mg drewna
 • oraz wiele innych odpadów gromadzonych w sposób selektywny.

Strony w dziale: