Piktogramy w Urzędzie Miasta Hajnówka

Dodane przez e.rynkowska - pon., 29/03/2021 - 12:45

W ramach projektu „Hajnówka dostępna” w ostatnim czasie pracowaliśmy wspólnie ze wszystkimi partnerami oraz członkami Grupy Inicjatywnej nad informacjami obrazkowymi, informującymi o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach użyteczności publicznej (Urząd Miasta, Miejska Biblioteka, Hajnowski Dom Kultury, Hajnówka Centralna). W ramach warsztatów online (w dwóch grupach) prowadzonych przez Fundację Kulawa Warszawa zostały określone i wypracowane niezbędne piktogramy. Każda z instytucji otrzymała ok.15-20 sztuk wybranych tabliczek, które zostaną rozmieszczone w budynkach.

Poniżej przedstawiam wykaz wszystkich wypracowanych piktogramów wraz z opisem ich znaczenia.

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

 

Piktogram

Znaczenie

 

litery A i D obok nich z prawej strony dwie łukowate linie imitujące wydobywający się dźwięk

Audiodeskrypcja (łac. audio - dźwięk, descripto - związany z rysowaniem, opisywaniem)

Piktogram wskazujący, iż dane wydarzenie np. projekcja filmu zawiera udogodnienie osobom niewidomym, słabowidzącym w postaci audiodeskrypcji, czyli przekazywanego drogą słuchową opisu treści widocznego na ekranie, płótnie.

ludzka głowa, w środku litera A

Piktogram informacyjny, mówiący o tym, iż dane wydarzenie, dany obiekt/instytucja jest przyjazny osobom ze spektrum autyzmu m.in. brak silnych sygnałów dźwiękowych, rażącego światła.

w przekreślonym prostokącie ludzka postać siedząca na wózku, u góry i u dołu dwie strzałki wskazujące kierunek ruchu

Piktogram informujący o tym, iż obiekt nie jest wyposażony w windę.

postać człowieka idącego z laską

Piktogram informujący, iż dany obiekt/wydarzenie jest dostosowany do potrzeb osób niewidomych np. posiada linie naprowadzające, kontrastowe taśmy na schodach.

ludzka głowa z zarysowanym w środku mózgiem

Piktogram informujący o tym, iż dany obiekt/wydarzenie jest przyjazny osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

ludzka postać poruszająca się na wózku inwalidzkim

Piktogram informujący, iż dany obiekt posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu np. w postaci pochylni, podnośnika/platformy, windy.

ludzka postać siedząca na wózku, obok niej z prawej strony stoi asystent

Piktogram informujący o tym, iż do danego obiektu może się dostać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkich pod opieką asystenta.

 

ucho przekreślone ukośną kreską

Piktogram informujący, iż dany obiekt/wydarzenie posiada udogodnienia dla osób słabosłyszących, Głuchych w postaci np. pętli indukcyjnej, możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

oko przekreślone ukośną kreską

Piktogram informujący, iż dany obiekt/wydarzenie posiada udogodnienia dla osób słabowidzących np. odpowiednie oświetlenie, kontrastowe taśmy na schodach, drzwiach wejściowych, napisy w alfabecie Braillea.

megafon z kreskami imitującymi wydobywający się dźwięk

Piktogram informujący, iż w obiekcie/miejscu występuje duży poziom hałasu.

dwie dłonie wykonujące znak w języku migowym

Piktogram informujący, iż w obiekcie, na danym wydarzeniu jest dostępny tłumacz języka migowego, osoba posługująca się językiem migowym.

postać kobiety w ciąży

Piktogram informujący, iż w danej instytucji/ podczas wydarzenia kobiety w ciąży są obsługiwane poza kolejnością, mają pierwszeństwo.

dziecięca butelka na mleko

Piktogram informujący, iż w instytucji znajduje się osobne miejsce dla matek karmiących swoje małe dzieci.

postać człowieka opierającego się o balkonik, ułatwiający poruszanie się

Piktogram informujący, iż obiekt przystosowany jest do osób starszych poruszających się przy pomocy balkonika, pozbawiony barier.

rozświetlona żarówka, pod nią oko

Piktogram informujący, iż w danym obiekcie występuje ostre, rażące światło.

drukowana litera P

Piktogram informujący, iż przy danym obiekcie znajduje się parking.

postać człowieka siedzącego na wózku inwalidzkim, z prawej strony nad nim drukowana litera P

Piktogram informujący, iż przy danym obiekcie znajduje się parking dla osób z niepełnosprawnościami.

ucho, pod nim drukowana litera T

Piktogram informujący, iż w danym obiekcie/podczas wydarzenia dostępna będzie pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.

Opis alternatywny piktogramu: postać psa z nałożonymi szelkami

Piktogram informujący, iż do instytucji/obiektu istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

 

 

 

 

postać człowieka na wózku inwalidzkim, jadący w górę po pochylni

Piktogram informujący, iż przy danym obiekcie znajduje się pochylnia umożliwiająca wejście do budynku.

postać człowieka nachylonego nad niemowlęciem leżącym na przewijaku

Piktogram informujący, iż w danym obiekcie dostępne jest miejsce do przewijania małych dzieci.

postaci dziecka i osoby dorosłej trzymające się za ręce

Piktogram informujący, iż miejsce/wydarzenie przyjazne jest pod względem architektonicznym rodzinom z dziećmi.

postać człowieka idącego po schodach w górę, z prawej strony przy postaci dwie strzałki wskazujące ruch w górę i dół

Piktogram informujący o obecności schodów.

dłoń, z prawej strony nad nią 5 kropek ułożonych w kąt ostry

Piktogram informujący o obecności planów/map tyflograficznych umożliwiających odczytanie informacji przez osoby niewidome.

dwie drukowane litery WC

Piktogram informujący o dostępnie w danym obiekcie toalety.

 postać osoby dorosłej i dziecka trzymające się za ręce , nad nimi dwie drukowane litery WC

Piktogram informujący o dostępnie w danym obiekcie toalety przystosowanej dla dzieci.

postać osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, z prawej strony przy niej dwie drukowane litery WC

Piktogram informujący o dostępnie w danym obiekcie toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

w prostokącie postać osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, u góry i u dołu dwie strzałki wskazujące ruch w górę i dół

Piktogram informujący, iż w danym obiekcie znajduje się winda.

wózek dziecięcy

Piktogram informujący, iż w obiekcie znajduje się miejsce dla wózków dziecięcych.

postać osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, za nią stoi jej asystent

Piktogram informujący, iż do obiektu możliwie jest wejście osoby poruszającej się na wózku tylko w asyście swojego asystenta.

 

 

 

 

Strony w dziale: