Standardy dostępności

Dodane przez administrator - czw., 30/12/2021 - 13:25

Przez niemal dwa lata realizacji uczestnicy projektu “Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach turystyki i kultury inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” pracowali nad elementami “Programu Dostępna Hajnówka. Kultura i Turystyka”. Podstawą do ich opracowania były realizowane działania przez partnerów projektu - Urząd Miasta Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Kulturalne “Pocztówka”. Należały do nich: przeprowadzone audyty dostępności, organizacja wydarzeń kulturalnych, szkolenia z zakresu języka migowego i asystenta osób z niepełnosprawnościami, wdrożenie usprawnień sensorycznych w urzędzie oraz instytucjach kultury, stworzenie stron internetowych dostępnych cyfrowo itp.

Zdobyta w tym czasie wiedza i doświadczenie pozwoliły na wyłonienie najważniejszych aspektów związanych z zapewnianiem dostępności w jednostkach samorządu terytorialnego, kulturze i turystyce. Należą do nich:

  1. modelowy audyt dostępności dla osób o specyficznych potrzebach obiektów kultury i związanych z turystyką w Hajnówce,

  2. standard świadczenia usług kulturalnych dostosowanych do osób o szczególnych potrzebach,

  3. standard świadczenia usług turystycznych dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, uwzględniający uniwersalne projektowanie przestrzeni,

  4. standard dostępności urzędu, w tym obsługi klientów dostosowany do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w Hajnówce.

Dokumenty te zostały weszły w życie w formie Zarządzeń Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2021 roku. Zawierają one standardy podstawowe i rekomendacje skierowane do wszystkich organizatorów wydarzeń kulturalnych i podmiotów świadczących usługi turystyczne. Ich wdrożenie będzie polegało na stosowaniu zapisów dokumentów w zlecanych zdaniach publicznych w obszarze kultury i turystyki jako kryteria dostępu lub kryteria premiujące, tak aby zapewnić standardy świadczenia usług we wszystkich wydarzeniach kulturalnych organizowanych w mieście.

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

Koordynator ds. dostępności


 

Strony w dziale: