Komunikat dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Dodane przez e.rynkowska - pt., 30/07/2021 - 08:09

Kategoria

Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 794) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.).

Polegają one w szczególności na dodaniu nowego okresu potwierdzanego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wprowadzenia nowego mechanizmu ustalania/przeliczania kapitału początkowego z uwzględnieniem tzw. okresów składkowych/uznanych za składkowe.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto do końca 2021 r. kontynuowany będzie Programu dofinansowania aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Informacja znajduje się na stronie internetowej

Urząd Miasta Hajnówka

Strony w dziale: