II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul.3 Maja 45

Dodane przez e.rynkowska - pon., 20/05/2024 - 11:29

Kategoria

Hajnówka, dnia 20.05.2024r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem:

  1. Lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 45 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Sklep SOBEX-NOWY) o powierzchni użytkowej 93,98 m2, nr geodezyjny 1397/17, nr BI2P/00004274/8. Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 18,00 zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące ). Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 14.06.2024r. w kasie lub na konto urzędu nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargów udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 213, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-21-97

Burmistrz Miasta

Strony w dziale: