Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok

Dodane przez administrator - pt., 05/02/2021 - 13:53

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok”

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok”, który jest załączony poniżej.

Wypełnione formularze należy składać w terminie od dnia 12 lutego 2021 r. do dnia 02 marca 2021 r. do godziny 15:30, w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka; przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub pocztą elektroniczna na adres: hajnowka@hajnowka.pl (liczy się data wpływu).

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok”  z organizacjami pozarządowymi których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.

Marlena Lisowska

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urzędu Miasta Hajnówka

Strony w dziale: