Konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2024 rok”

Dodane przez e.rynkowska - pt., 19/01/2024 - 11:38

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Protokół z przebiegu konsultacji do pobrania w załączniku.


Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2024 rok” z organizacjami pozarządowymi których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2024 rok”

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2024 rok”, który jest załączony poniżej.

Wypełnione formularze należy składać w terminie od dnia 29 stycznia 2024 r. do dnia 7 lutego 2024 r. do godziny 15:30, w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka; przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl (liczy się data wpływu).

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Ewa Gromotowicz-Kopeć

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urzędu Miasta Hajnówka

PLIKI DO POBRANIA:

Strony w dziale: