43. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w 100-lecie nadania Autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce stał się faktem

Dodane przez administrator - śr., 15/05/2024 - 13:39

Kategoria

W poniedziałek 13 maja, w naszym mieście został zainaugurowany 43. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Przez najbliższe dni Hajnówka jest stolicą Podlasia, za sprawą niezwykłego śpiewu cerkiewnego rozbrzmiewającego z Soboru św. Trójcy, a także licznych wydarzeń towarzyszących. Wydarzenie to odbywa w ramach 100. rocznicy nadania Autokefalii Kościołowi Prawosławnemu w Polsce.

 

Uroczystego otwarcia dokonał Ireneusz Kiendyś Burmistrz Miasta Hajnówka: "....Świetności tegorocznej edycji nadają obchody 100-lecia nadania Autokefalii Kościołowi Prawosławnemu w Polsce. Jest to ważny czas dla wiernych Cerkwi Prawosławnej, szczególnie tu na Podlasiu, w powiecie hajnowskim, gdzie prawosławie widoczne jest na każdym kroku. Śpiew cerkiewny stanowi kluczowy element życia cerkwi. Festiwal w tym aspekcie staje się przestrzenią do zaakcentowania jego wartości. Międzynarodowe grono chórów, których będziemy mogli wysłuchać w najbliższych dniach ukaże nam cel muzyki cerkiewnej – zwracanie się ku Bogu...{....} ...Życzę, aby śpiew cerkiewny, który będzie rozbrzmiewał w tej świątyni, był dla nas duchową lekcją, czasem refleksji i doznań artystycznych. By w tych niespokojnych czasach jednoczył, a nie dzielił. Niósł pokój i wzajemne zrozumienie.".

 

Tradycyjnie wydarzenie rozpoczął molebień pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Warszawskiego i całej Polski SAWY. W swoim słowie podkreślił, iż tegoroczny festiwal posiada wymiar głęboki i historyczny. Festiwalowy śpiew cerkiewny w 100-lecie Autokefalii "....jest głosem naszej miłości ku Tobie, który Jesteś naszym Zbawicielem i Panem. Śpiew Cerkwi jest Twoim głosem w nas ludziach, bowiem każda nuta jest Twoim tchnieniem. Śpiewając zaś w okresie paschalnym mamy świadomość Twojego zwycięstwa nad śmiercią...".

 

Na zakończenie swojego przemówienia Metropolita Sawa w imieniu Świętego Soboru Biskupów, Świętego Autokefalicznego Kościoła Polskiego nadał ks. mitratowi Michałowi Niegierewiczowi, Dyrektorowi Festiwalu, order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny I stopnia za wkład w życie Cerkwi Prawosławnej.

 

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu ważnych gości, wśród nich:
- duchowieństwo Cerkwi prawosławnej w osobach: Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa; Grzegorz Arcybiskup Bielski; Andrzej Biskup Supraski; Paweł Biskup Hajnowski; Warsonofiusz Biskup Siemiatycki. Obecni byli również przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, w tym Biskup Drohiczyński Senior Tadeusz Pikus,
- władze krajowe w osobie: Macieja Żywno Wicemarszałka Senatu RP, Jacka Protasa Sekretarza Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- władze szczebla wojewódzkiego: Jacek Brzozowski Wojewoda Podlaski, Wiesława Burnos Wicemarszałek Województwo Podlaskie,
- europosłowie: Krzysztof Jurgiel, Tomasz Frankowski,
- władze szczebla lokalnego: Andrzej Skiepko Starosta Hajnowski, Justyna Jarmocik Wicestarosta Powiat Hajnowski, Ireneusz Kiendyś Burmistrz Miasta Hajnówka,
- przedstawiciele służb mundurowych, Lasów Państwowych.

 

W trakcie uroczystości przedstawiciele Fundacji im. im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, Anna Radziukiewicz oraz Eugeniusz Czykwin wręczyli Nagrody im. Księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego. Wyróżnienie otrzymali:
- Magdalena Żdanuk i o. Jarosław Jóźwik za pracę nad przetłumaczeniem Kodeksu Supraskiego na język nowożytny ,
- ojciec Gieorii Łatuszka z Mińska,
- Bractwo Trzech Świętych Hierarchów pod kierownictwem Sławomira Nazaruka,
- prof. Stefan Dudra.

 

Hajnowskie Święto Muzyki Cerkiewnej w artystycznym wymiarze otworzył Chór Uniwersytetu Aleksandra Jana Cuza "Universistas" z Rumunii.

 

Festiwal organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

43. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dofinansowany jest ze środków:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu „Muzyka “, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca,

- Urzędu Miasta Hajnówka,

- Starostwa Powiatowego w Hajnówce,

- Urzędu Gminy Hajnówka

a także dzięki darczyńcom.

 

Partnerem wydarzenia jest: Województwo Podlaskie

 

Sponsor: PKO Bank Polski

 

Transmisje na żywo wydarzeń festiwalowych są możliwe dzięki uprzejmości cerkiew.pl.

Emilia Korolczuk

Fot.: Tomasz Grześ

 

modlitwa Metropolity w Soborze
goście festiwalu usadzeni w świątyni
Metropolita wręczający medal księdzu mitratowi
dyrektor festiwalu w trakcie przemówienia
minister Protas w trakcie przemówienia
Wojewoda Podlaski w trakcie przemówienia
biskup drohiczynski w trakcie przemówienia
Wicemarszałek w trakcie przemówienia
laureaci nagrody księcia Ostrogskiego
Burmistrz w rozmowie z Metropolitą
występ chóru
występ chóru
duchowni cerkwi prawosławnej podczas koncertu
dyrygent chóru w trakcie koncertu
zdjęcie grupowe chóru wraz z Metropolitą

Strony w dziale: