Konsultacje zmiany programu współpracy z organizacjami

Dodane przez administrator - pon., 04/09/2023 - 14:18

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Protokół z przebiegu konsultacji do pobrania w załączniku.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Hajnówka zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Dokument jest dostępny poniżej

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, który jest załączony poniżej.

Wypełnione formularze należy składać w terminie od dnia 19 września 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka (liczy się data wpływu).

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Barbara Dmitruk

Referat Polityki Gospodarczej

Urzędu Miasta Hajnówka

Strony w dziale: