Konsultacje programu współpracy z organizacjami na 2024 rok

Dodane przez e.zubrycka - śr., 27/09/2023 - 13:40

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Protokół z przebiegu konsultacji do pobrania w załączniku.


Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z organizacjami na 2024 rok

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, do udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Dokument jest dostępny poniżej.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza zgłaszania uwag i wniosków do Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, który jest załączony poniżej.

Wypełnione formularze należy składać w terminie od dnia 4 października 2023 r. do dnia 16 października 2023 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka (liczy się data wpływu).

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.


Barbara Dmitruk
Referat Polityki Gospodarczej
Urzędu Miasta Hajnówka

Strony w dziale: