Szkolenie "Dostępność - jak ją zapewnić, dostępność a konsultacje społeczne"

Dodane przez e.zubrycka - wt., 24/01/2023 - 15:15

Kategoria

W imieniu miasta Hajnówka i Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, serdecznie zapraszamy na szkolenie: „Dostępność - jak ją zapewnić, dostępność a konsultacje społeczne”, które odbędzie się 2 lutego 2023r. (czwartek), w godzinach 14.00-18.30, w sali nr 12 w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1.

W ramach szkolenia z zakresu zapewnienia dostępności (Ustawa z dnia 19.07.19; Dz.U 2019 poz. 1696) ekspert przybliży pojęcie dostępności - co to jest, dla kogo, jak i kto ma ją zapewnić? Czy organizacje mogą, a może muszą włączyć się w działania prowadzące do zapewnienia dostępności? Jaka jest ich rola i zadania?
Szkolenie poprowadzi: Pan Krzysztof Leończuk- ekspert ds. dostępności i zarządzania organizacjami, konsultacji społecznych; po szkoleniu w ramach konsultacji indywidualnych, odpowie też na inne Państwa pytania dotyczące zarządzania organizacjami.

W ramach szkolenia, w godz. 14.00-14.30, odbędzie się też zbiórka wyborcza 2 przedstawicieli powiatu hajnowskiego do Podlaskiej Sieci Pozarządowej (reprezentacja III sektora z 15 powiatów Podlasia). W 2022 roku minęła kadencja delegatów powiatu hajnowskiego (Pan Jan Chomczuk i Pani Natalia Gierasimiuk). Zgodnie z Regulaminem PSP do udziału w zbiórce wyborczej, z czynnym i biernym prawem wyborczym, mają prawo organizacje pozarządowe w rozumieniu zapisów art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ich oddz. i jednostki terenowe z siedzibą w powiecie i funkcjonujące od co najmniej 6 miesięcy. Organizację może reprezentować na zbiórce delegat, posiadający pisemne pełnomocnictwo władz statutowych swojej organizacji (druk w załączeniu).

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje Barbara Dmitruk tel.85 682 20 16 bądź e-mailowo: b.dmitruk@hajnowka.pl

Z poważaniem,
W imieniu organizatorów
Jerzy Sirak – Burmistrz miasta Hajnówka
Iwona Zaborowska – Prezeska OWOP

Strony w dziale: