Informacja o złożonej ofercie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodane przez e.zubrycka - czw., 20/04/2023 - 14:02

Kategoria

Hajnówka, 20 kwietnia 2023 r.

Informacja o złożonej ofercie z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 19 kwietnia 2023 r. złożona została uproszczona oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571), na realizację zadania publicznego pt.: „PIKNIK RODZINNY 2023”, złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce.
Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.
Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Urzędu Miasta Hajnówka lub na adres e-mail: e.zubrycka@hajnowka.pl w terminie do dnia 27 kwietnia 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „PIKNIK RODZINNY 2023”

Strony w dziale: