Projekt "Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami"

Dodane przez e.zubrycka - śr., 24/05/2023 - 15:16

Kategoria

25 maja 2023 r. planowane jest ogłoszenie naboru  do funduszu grantowego w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”.  Granty w wysokości od 2 000 do 6 800 euro będą mogły być przeznaczone na realizację działań wpisujących się w cele i priorytety programu CERV:

  1. podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie  organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  2. wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania  praworządności;
  3. przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu.

W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie, które przybliży zagadnienie Karty Praw Podstawowych oraz pomoże zapoznać się z zasadami tworzenia projektu do Funduszu Grantowego.

Projekt „SPLOT Wartości” ma na celu ochronę i promowanie podstawowych wartości UE, wspierając polskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Działania obejmują edukację, wsparcie finansowe, zwiększenie obecności  w debacie publicznej, szerzenie świadomości wartości demokratycznych i angażowanie się w procesy legislacyjne. Główną grupą docelową są lokalne i regionalne organizacje pozarządowe, zwłaszcza te o mniejszym potencjale. Projekt wspiera rozwój tych organizacji, podnosząc ich znaczenie w debacie publicznej. Działania edukacyjne i finansowe prowadzone w ramach projektu mają na celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie propagowania i ochrony wartości UE i praw podstawowych, reprezentowania interesów sektora organizacji pozarządowych, zwiększenia ich obecności w życiu publicznym, włączenia się w procesy stanowienia prawa oraz promowania i ochrony wartości demokratycznych.

30 maja 2023 r. w Hajnówce odbędzie się szkolenie dotyczące projektu, organizowane przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Szkolenie odbędzie się w godz. 13.30 – 18.30 w Urzędzie Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, w sali nr 12.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz zgłoszeniowy po kliknięciu w ten link.

Strony w dziale: