Stop niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt 2024

Dodane przez e.zubrycka - pon., 25/03/2024 - 13:56

Kategoria

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2024 rok” rusza Akcja pn. „Stop niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt 2024” skierowana do zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka właścicieli psów i kotów.

Akcja realizowana jest przy częściowym dofinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji przez Gminę Miejską Hajnówka w wysokości:

 1. 75% kosztów zabiegu w przypadku:

  • sterylizacji suki, jednak nie więcej niż 285,00 zł/brutto;

  • kastracji psa, jednak nie więcej niż 155,00 zł/brutto;

 2. 75% kosztów zabiegu w przypadku:

  • sterylizacji kotki, jednak nie więcej niż 120,00 zł/brutto;

  • kastracji kocura, jednak nie więcej niż 85,00 zł/brutto;

pozostałą część kosztów zabiegu ponosi właściciel.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji psów i kotów, co w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt bezdomnych.

 

Warunki udziału w Akcji:

 1. Złożenie wniosku przez właściciela/opiekuna zwierzęcia oraz okazanie książeczki zdrowia kota lub psa, lub innego dokumentu poświadczającego prawo do zwierzęcia; w przypadku psa niezbędne jest okazanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie;

 2. Pozytywna weryfikacja danych we wniosku w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;

 3. Jeden właściciel może ubiegać się o dofinansowanie kosztów zabiegów maksymalnie dwóm zwierzętom rocznie.

UWAGA: Właściciele zwierząt nie otrzymają zwrotu kosztów poniesionych za zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonane bez skierowania z Urzędu lub przed rozpoczęciem Akcji.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Hajnówka do 29 listopada 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Programu.

Placówki weterynaryjne biorące udział w akcji:

 1. Gabinet Weterynaryjny Highvet, lek. wet. Paweł Tichoniuk, ul. Lipowa 135, 17-200 Hajnówka; tel. 698-719-377

 2. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Eugeniusz Rutkowski, ul. Lipowa 83, 17-200 Hajnówka; tel. 600-625-503

 3. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Renata Wasiluk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 17-200 Hajnówka; tel. 693-335-537

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój 203 lub telefonicznie pod numerem telefonu 85-682-64-53

Wniosek do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka www.hajnowka.pl w zakładce: dla mieszkańca/EkoHajnówka/ochrona zwierząt

Strony w dziale: