Zajęcia dodatkowe realizowane w Przedszkolu nr 5 w Hajnówce w ramach projektu „Przedszkola bez barier

Dodane przez e.rynkowska - śr., 18/05/2022 - 09:23

loga projektowe Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie i Unia Europejska

Realizacja zajęć dodatkowych jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 

W Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. odbywają się dodatkowe zajęcia kształtujące i rozwijające u 40 dzieci z w/w placówki kompetencje kluczowe, w tym: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki oraz koła zainteresowań: badawcze, informatyczne i językowe (j. angielski).

Projekt obejmuje między innym realizację w/w zajęć dla 40 dzieci z Przedszkola Nr 5 w Hajnówce, w tym zatrudnienie kadry oraz wyposażenie sal przedszkolnych.

Jolanta Stefaniuk

Urząd Miasta Hajnówka

Dzieci wykonują ćwiczenia
Dzieci wykonują ćwiczenia
Dzieci wykonują ćwiczenia
Dzieci wykonują ćwiczenia

Strony w dziale: