Słyszę, ale nie słucham. Metoda Tomatisa® w terapii logopedycznej

Dodane przez e.rynkowska - wt., 11/06/2024 - 11:32

Kategoria

Od stycznia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 4 prowadzona jest terapia metodą Tomatisa®. Jej adresatami są uczniowie, u których nauczyciele/rodzice zaobserwowali zaburzenia:

• uczenia się (np. czytania, pisania),

• mowy i języka (np. afazja, opóźnienia rozwoju mowy, zaburzenia artykulacji, jąkanie, centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego),

• behawioralne (np. trudności w koncentracji uwagi, w zapamiętywaniu i uczeniu się, nadruchliwość, zaburzenia integracji sensorycznej),

• lękowe (np. u dzieci z mutyzmem wybiórczym).

Najprościej mówiąc, metoda Tomatisa® znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach, w których dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu uwagi słuchowej. Znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Opiera się na unikalnej technologii, która modyfikuje muzykę w celu promowania pobudzenia korowego w mózgu. Sesje słuchowe polegają na podłączeniu uczniowi specjalnych słuchawek Infinite do urządzenia TalksUp®*, na którym certyfikowany praktyk metody Tomatisa® dobiera odpowiedni program muzyczny, zgodnie z ustalonym z rodzicami ucznia zakresem, na który w głównej mierze chcemy oddziaływać. Sesje składają się z 14 treningów (każdego dnia dziecko odsłuchuje 40, 60 lub 80 minut nagrań w zależności od programu) i powinny być powtarzane co kilka tygodni.

W programach Tomatisa® używane są utwory Mozarta, walce, marsze oraz chorały gregoriańskie. Nagrania dobierane są ze względu na ich właściwości akustyczne (różnorodność zmian amplitudy oraz częstotliwości) i szczególny rodzaj oddziaływania na ucho, a co za tym idzie – na trzy zakresy:

  1. przedsionkowy – poprawa postawy, równowagi, zdolności wzrokowo-przestrzennych, koordynacji, praksji, regulacji emocjonalnej, socjalizacji, pamięci, uwagi,

  2. komunikacji – usprawnienie mowy, świadomości fonemicznej, precyzji w rozróżnianiu informacji słownych, werbalnej pamięci roboczej, zdolności do formułowania myśli, angażowania się w relacje społeczne,

  3. energii – pobudzenie aktywności kory mózgowej, wzmocnienie procesów związanych z uwagą, kreatywności, regulacji emocji.

Nowatorstwo metody polega na słuchowej stymulacji neurosensorycznej, której celem jest lepsza percepcja i analiza komunikatu dźwiękowego, a tym samym skuteczniejsze działanie mózgu. Metoda Tomatisa® to technika uzupełniająca, która nie zastępuje specjalistycznej terapii, niemniej pomaga uczniowi osiągać lepsze wyniki, ułatwiając przyswajanie wiadomości lub elementów innych terapii.

Cele terapii Tomatisa® to rozwijanie strategii kompensacyjnych w przypadku zaburzeń uczenia się i zaburzeń mowy; zwiększenie zdolności do nawiązywania relacji z innymi ludźmi (przy całościowych zaburzeniach rozwoju); wspieranie rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, czego wynikiem jest wzrost poziomu uwagi; regulacja napięcia mięśniowego; pozytywne działanie w przypadku zaburzeń lateralizacji; skuteczne oddziaływanie na zaburzenia rytmu i koordynacji.

Uczniowie chętnie uczestniczą w terapii, ponieważ słuchanie ich relaksuje i odpręża, a podczas treningów dzieci bawią się zgodnie ze swoimi potrzebami – układają klocki, puzzle, mozaiki, bawią się pacynkami, pluszakami, figurkami, samochodami, rysują, wycinają, konstruują, lepią, nawlekają koraliki, grają w gry lub po prostu odpoczywają, leżąc na pufach.

* Urządzenie TalksUp® zostało zakupione w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”. Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 oraz budżetu państwa, realizowany w ramach programu „Rozwój lokalny”.

Edyta Malinowska-Klimiuk

logopeda, praktyk metody Tomatisa® poziom 1.

ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia
ćwieczenia

Strony w dziale: