Język migowy nie jest nam obcy

Dodane przez administrator - pon., 23/11/2020 - 12:54
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

 

Od września do 20 listopada w ramach projektu Hajnówka Dostępna odbywał się kurs języka migowego. Udział w nim wzięło 15 osób reprezentujących: urząd miasta, hajnowskie instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Celem szkolenia było zdobycie podstawowych umiejętności porozumiewania się z osobami Głuchymi, niesłyszącymi, z którymi mogą mieć styczność w swojej pracy zawodowej, życiu codziennym.

W trakcie 50 godz. (spotkania stacjonarne oraz online) poznali szereg zagadnień z zakresu Polskiego Języka Migowego, pod okiem specjalistów z Polskiego Związku Głuchych, Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie - Agnieszki Kukulskiej, Michała Garncarka. Jedno ze spotkań było prowadzone przez osobę Głuchą. Było to bardzo interesujące doświadczenie dla uczestników.

Uczestnicy potrafią zamigać m.in.: przedstawienie się w PJM (podać imię, zamigać czy jesteś osobą głuchą, słyszącą, słabosłyszącą, podać wiek za pomocą poznanych liczebników, zamigać gdzie mieszka uwzględniając miasto, nazwę ulicy i jej nr oraz miejsce pochodzenia), przedstawiać swoją najbliższa rodzinę w PJM uwzględniając podstawowe informacje na ich temat oraz rozumie komunikaty skierowane w jego stronę pokrywające się z zakresem tematycznym, opisać wygląd zewnętrzny, przedstawiać w PJM sposoby spędzania wolnego czasu i obowiązki domowe, zamigać kontynenty i kraje itp.

Ważnym aspektem jest, aby utrwalać zdobytą wiedzę poprzez powtarzanie i rozwijanie materiału, bezpośredni kontakt z osobami z dysfunkcjami słuchu. Zachęcamy do nauki języka migowego - to ciekawe i przydatne doświadczenie.

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

sala konferencyjna, przy stolikach siedzą uczestnicy szkolenia, przed nimi stoi prowadząca, obok niej flipchart, na wprost na ścianie wisi ekran z wyświetlonym slajdem
sala konferencyjna: przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia, przed nimi prowadzący, na ścianie wisi ekran z wyświetlonym slajdem
szkolenie online, ekran komputera z ikonakami uczestników szkolenia
na ekranie komputera, lektor języka migowego
szkolenie online, ekran komputera z ikonakami uczestników szkolenia

Strony w dziale: