Kurs języka migowego w ramach projektu „Hajnówka dostępna”

Dodane przez administrator - pon., 07/09/2020 - 13:22
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

3 września 15-osobowa grupa, złożona z pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji kultury i działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, rozpoczęły kurs języka migowego. Do listopada będą nabywać podstaw komunikowania się z osobami niesłyszącymi, pod kierunkiem Polskiego Związku Głuchych.

Podczas pierwszych dwóch dni zostali wprowadzeni w teorię języka migowego, podstawy wiedzy o środowisku osób niesłyszących, a także poznali podstawowe znaki polskiego języka migowego tj. znaki statyczne, znaki dynamiczne, znaki polskich liter i diagrafów, znaki pojęć liczbowych. Z każdym kolejnym spotkaniem będą wprowadzani w kolejne zagadnienia ułatwiające komunikację i funkcjonowanie w życiu codziennym.

Kurs języka migowego organizowany jest w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

 

sala konferencyjna: przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia, przed nimi prowadzący, na ścianie wisi ekran z wyświetlonym slajdem
sala konferencyjna: przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia, przed nimi prowadzący, na ścianie wisi ekran z wyświetlonym slajdem
sala konferencyjna: przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia, przed nimi prowadzący, na ścianie wisi ekran z wyświetlonym slajdem
sala konferencyjna: przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia, przed nimi prowadzący, na ścianie wisi ekran z wyświetlonym slajdem
sala konferencyjna: przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia, przed nimi prowadzący, na ścianie wisi ekran z wyświetlonym slajdem
sala konferencyjna: przy stołach siedzą uczestnicy szkolenia, przed nimi prowadzący, na ścianie wisi ekran z wyświetlonym slajdem

Strony w dziale: