Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego PG.271.6.2020 z dni 27.07.2020 r.

Dodane przez administrator - śr., 05/08/2020 - 17:48
Grafika
Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

PG.271.6.2020                                                                                                                                                                                                                                    Hajnówka, 05.08.2020r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 27.07.2020r. na realizację usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu natywnej aplikacji mobilnej, zawierającej audiodeskrypcję szlaku miejskiego „Spacer po duchową i witalną energię”, oraz moduły lokale gastronomiczne i wydarzenia kulturalne w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty, z czego jedna podlegała odrzuceniu ze względu na niespełnienie wymagań oferty.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Amistad sp. z o.o.,

Plac na Groblach 8/2,

31-101 Kraków

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym - przedstawia najlepszy bilans ceny oraz wykazuje wymagany poziom doświadczenia.

 

Burmistrz Miasta 

Jerzy Sirak

 

Strony w dziale: