Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr PG.271.5.2020 z dnia 23.07.2020 r.

Dodane przez administrator - pon., 03/08/2020 - 17:51
Grafika
Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

PG.241.5.2020                                                                                                                                                           Hajnówka, 03.08.2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w dniu 23.07.2020r. na realizację usługi polegającej na opracowaniu, wdrożeniu oraz montażu elementów systemu przestrzennej komunikacji (informacji) miejskiej miasta Hajnówka tj. 3 tablic mapowych, w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Lider Konsorcjum:

Utal Sp. z o.o.,

ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica

Partner Konsorcjum:

PPU Linia s.c.,

ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław

Oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym - przedstawia najlepszy bilans ceny oraz wykazuje wymagany poziom doświadczenia.

 Burmistrz Miasta 

Jerzy Sirak

 

Strony w dziale: