Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do Zapytania ofertowego nr PG.271.4.2020 z dnia 15.07.2020 na przygotowanie audiodeskrypcji atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie miasta Hajnówka

Dodane przez administrator - pt., 31/07/2020 - 18:00
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

PG.271.4.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hajnówka, 24.07.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego w dniu 15.07.2020r. na przygotowanie audiodeskrypcji atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie miasta Hajnówka w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty, z czego jedna podlegała odrzuceniu ze względu na niedostarczenie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego załączników.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Fundacja Siódmy Zmysł

Os.Czarkowice Górne 75A

32-065 Krzeszowice

Oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym - przedstawia najlepszy bilans ceny oraz wykazuje wymagany poziom doświadczenia.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

Strony w dziale: