Spotkanie Grupy Inicjatywnej projektu „Hajnówka dostępna” - 15.07.2020 r. (Hajnówka Centralna)

Dodane przez administrator - czw., 16/07/2020 - 18:03
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Po dłużej przerwie bezpośrednich spotkań Grupy Inicjatywnej, które odbywały się w tym czasie w formie online, 15 lipca w końcu mogliśmy się spotkać face to face. Tym razem na miejsce wspólnych rozmów o dostępności wybraliśmy budynek dawnego Dworca PKP, w którym trwają prace remontowe wynikiem których będzie „Hajnówka Centralna - Przesiadkowa Stacja Kultury”, koordynowana przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” - partnera projektu „Hajnówka dostępna”.

Dariusz Skibiński opowiedział uczestnikom spotkania o koncepcji zagospodarowania dworca, oprowadzając ich po pomieszczeniach. W budynku znajdować się będą m.in. sale warsztatowe, zaplecze gastronomiczne (kuchnie, bar), sala teatralna, kino, pokoje noclegowe, mieszkanie dla osób z niepełnosprawnościami wraz z toaletą dostosowaną do ich potrzeb, pomieszczenia na wynajem pod prowadzenie działalności (np. organizacje pozarządowe, drobnych przedsiębiorców) czy biuro stowarzyszenia. Pracy jest mnóstwo, lecz bardzo duża motywacja i zaangażowanie społeczników, pozwoli na szybkie ich ukończenie.

Projekt obecnie jest na etapie testowania. Wiąże się to realizacją przez partnerów szeregu zaplanowanych w harmonogramie działań, mających na celu wdrażanie narzędzi zwiększających dostępność w sferze kultury, turystyki i pracy urzędu miasta. Do najbliższych aktywności należą dwa kursy: kurs dla asystentów osób z niepełnosprawnościami (termin: 28.07.- 09.09.2020 r. 48 godzin.), kurs języka migowego (termin: wrzesień-listopad 2020 r.). 2 sierpnia natomiast Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” przystępuje do testowania w ramach organizacji XII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WERTEP 2020. Cześć spektakli wzbogacona zostanie o tzw. szeptanie. Osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu, o niskim wzroście będą mogły skorzystać z pomocy „szeptaczy”, osób które dyskretnie opowiedzą, co dzieje się w spektaklu „Bałwanki”, „Szafa Show”, a nawet „Jemioła&Szwed”. Skorzystać będzie można z transmisji online wybranych przedstawień, opatrzonych napisami. W trakcie festiwalu w dyspozycji pozostanie tłumacz języka migowego. Informacji o dostępności osoby zainteresowane zasięgną w mobilnym punkcie informacji, w którym także będą mogły zgłosić swoje propozycje związane z dostępnością. Więcej na: www.wertepfestival.pl.

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

 

uczestnicy spotkania podczas zwiedzania budynku starego dworca
uczestnicy spotkania podczas wizyty w budynku starego dworca
prowadzący spotkanie - mężczyzna i kobieta
uczestnicy spotkania

Strony w dziale: