Zaproszenie do udziału w kursie dla asystentów osób z niepełnosprawnościami

Dodane przez administrator - pt., 10/07/2020 - 18:08
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

 

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do udziału w kursie dla asystentów osób z niepełnosprawnościami. Kurs przeznaczony jest dla przedstawicieli partnerów projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” tj. Urząd Miasta Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego, Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” oraz członków Grupy Inicjatywnej, składającej się z organizacji pozarządowych i instytucji z terenu miasta, podejmujących się w swojej działalności zagadnień z zakresu dostępności. Podmiotem prowadzącym będzie Fundacja Kulawa Warszawa wraz z Fundacją Kultury Bez Barier z siedzibą w Warszawie.

 Do udziału zapraszamy po 1-2 osoby z instytucji, organizacji. Grupa składać się będzie z 15 osób.

Formularz rekrutacyjny - pobierz

Klauzula informacyjna - pobierz

Zgoda na przetwarzanie wizerunku - pobierz

Zgłoszenia proszę o dostarczenie do dnia 21.07.2020r. do Urzędu Miasta Hajnówka pok. 221 lub skanem na e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl.

Cel kursu:

- podniesienie kompetencji uczestników w zakresie kontaktu i pomocy petentom/gościom urzędu miasta, instytucji kultury, organizacji pozarządowych z uwzględnieniem ich różnorodnych potrzeb,

- savoir-vivre w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością,

- wyróżnianie grup odwiedzających wyżej wymienione podmioty i określanie ich potrzeb: osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby z innych krajów i kręgów kulturowych,

- doświadczenie przez uczestników ograniczeń, jakie napotykają w instytucjach różne grupy odwiedzających,

- wypracowanie sposobów i umiejętności profesjonalnego kontaktu i pomocy zwiedzającym z różnymi potrzebami,

- uświadomienie sobie przez uczestników swoich indywidualnych postaw i barier utrudniających współpracę,

- poznanie specyfiki funkcjonowania różnych grup odwiedzających ze specjalnymi potrzebami,

- zmiana podejścia do różnych grup osób z niepełnosprawnościami.

Kurs odbędzie się w formule online oraz stacjonarnie.

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

Szczegółowy harmonogram prezentujemy poniżej:

HARMONOGRAM KURSU
NAZWA ZADANIA Kurs dla asystentów osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”
NAZWA WSPARCIA KURS NAZWA KURSU kurs dla asystentów osób niepełnosprawnych
REALIZATOR Fundacja Kulawa Warszawa, Fundacja Kultury Bez Barier (Warszawa) OSOBA PROWADZĄCA Aleksandra Szorc, Aleksandra Szajerwald, Agata Sapała, Robert Więckowski, Izabela Sopalska-Rybak
LP PROGRAM KURSU LICZBA GODZIN DATA
1 Wstęp do tematu niepełnosprawności (online) 2 28-07-2020
2 Niepełnosprawność wzroku (online) 3 30-07-2020
3 Niepełnosprawność słuchu (online) 3 04-08-2020
4 Niepełnosprawność ruchu (online) 3 06-08-2020
5 Spectrum autyzmu (online) 3 10-08-2020
6 Jak się nie wypalić wspierając innych? (online) 3 12-08-2020
7 Wsparcie osób z niepełnosprawnością słuchu 6 27-08-2020
8 Wsparcie osób ze spectrum wzroku 6 28-08-2020
9 Wsparcie osób ze spectrum autyzmu 6 07-09-2020
10 Wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchu 6 08-09-2020
11 Radzenie sobie w trudnych i stresujących sytuacjach 6 09-09-2020

 

Strony w dziale: