Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zapytania ofertowego PG.271.3.2020

Dodane przez administrator - pt., 03/07/2020 - 18:24

PG.241.3.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hajnówka, 03.07.2020r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego w dniu 23.06.2020r. na przeprowadzenie kursu dla asystentów osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty, z czego dwie podlegały odrzuceniu ze względu na niespełnienie wymagań Zamawiającego.

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Fundacja Kultury Bez Barier

ul. Mikołaja Kopernika 30/514,

00-336 Warszawa

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym - przedstawia najlepszy bilans ceny oraz wykazuje wymagany poziom doświadczenia.

Burmistrz Miasta Hajnówka

                                                                                                                                                                                  Jerzy Sirak

Strony w dziale: