Ruszył audyt dostępności w ramach projektu „Hajnówka dostępna”

Dodane przez administrator - czw., 28/05/2020 - 20:07
Grafika
Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się trzy loga: od lewej: po lewej stronie pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; drugie logo: po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

To pierwsze i najważniejsze działanie w ramach projektu, będące bazą dalszych aktywności. Ma ono na celu zdiagnozowanie obecnego stanu pod względem dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej, cyfrowej w instytucjach partnerskich tj. Urzędzie Miasta Hajnówka, Hajnowskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Hajnówce Centralnej (byłym budynku hajnowskiego dworca, należącego obecnie do Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”). Wykonawcami audytu są dwie warszawskie fundacje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zabiegając o to, by przestrzenie miejskie, kultura, turystyka były przyjazne wszystkim grupom społecznym bez wyjątku - Fundacja Kulawa Warszawa i Fundacja Kultury Bez Barier.

W dniach 25-26 maja 5-osobowa ekipa zawitała do Hajnówki, przeprowadzając badania audytowe na miejscu (25.05 na terenie dworca, 26.05. w Urzędzie Miasta) - w składzie:

- Izabela Sopalska-Rybak (Prezeska Fundacji Kulawa Warszawa, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim),

- Rafał Rybak (członek Zarządu Fundacji Kulawa Warszawa),

- Katarzyna Cimoch (architekt w Fundacji Kulawa Warszawa),

- Anna Żórawska (Prezeska Fundacji Kultury Bez Barier)

- Robert Więckowski (Wiceprezes Fundacji Kultury Bez Barier; osoba z dysfunkcją wzroku).

W trakcie wizytacji w obu budynkach zwracano uwagę na wszelkie elementy architektoniczne, które stanowią barierę lub wymagają modyfikacji m.in. obecność windy, schodołazów, linii naprowadzających; oznaczenia schodów, klatek schodowych; kolor ścian, drzwi, kontrast świateł we wnętrzu; czytelność tablic informacyjnych, tabliczek na drzwiach; dostępność łazienek itp. Wykonano pomiary, analizy. Na podstawie zebranych danych w trakcie audytu pozyskiwanych z wizyt w terenie, ankiet oraz bezpośrednich rozmów z przedstawicielami partnerów dla każdej z instytucji z osobna sporządzony zostanie raport zawierający wnioski z badań wraz z rekomendacjami, które nadadzą kierunek przyszłym działaniom. Jednak zanim to nastąpi czeka nas jeszcze audyt w Hajnowskim Domu Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej, planowany 22-23.06.

Poniżej prezentujemy krótki film, w którym Izabela Sopalska-Rybak opowiada o działaniach na rzecz Hajnówki Dostępnej oraz wrażeniach z pobytu w naszym regionie.

 

https://www.facebook.com/KulawaWarszawa/videos/2549006148644837/UzpfSTExMjIyMzM5MDM5MjQ5MzoxNDQ3ODQ5NTM4MDMwMDM/

 

W ramach audytu Partnerzy projektu oraz członkowie Grupy Inicjatywnej odbędą szkolenia, wprowadzające do zagadnień dostępności w następujących blokach:

I. ustawa o zapewnianiu dostępności, wstęp do tematu niepełnosprawności 

II. zagłębienie w temat niepełnosprawność wzroku

III. zagłębienie w temat niepełnosprawności ruchu

IV. zagłębienie w temat spektrum autyzmu

V. zagłębienie w temat niepełnosprawność słuchu

VI. dostępne social media i dostępność cyfrowa.

 

Emilia Korolczuk

Specjalista ds. wdrożenia w projekcie

Urząd Miasta Hajnówka

 

Strony w dziale: