Kolejne zdalne spotkanie „Hajnówki dostępnej”

Dodane przez administrator - pon., 27/04/2020 - 23:08

23 kwietnia członkowie Grupy Zarządzającej oraz Grupy Inicjatywnej powołanych w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” zrealizowano spotkania na platformie komunikacyjnej zoom.

 

Tematem wiodącym było omówienie rozpoczętych prac w ramach audytu dostępności, których wykonawcami są Fundacja Kulawa Warszawa oraz Fundacja Kultury bez Barier. W chwili obecnej analizie podlegają plany architektoniczne budynków Urzędu Miasta Hajnówka, Hajnowskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Hajnówki Centralnej. Każdy z miejskich partnerów otrzymał ankietę online, mającą na celu określenie stopnia zaawansowania instytucji w obszarze dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Pojawiły się w niej m.in. zagadnienia dostępności strony internetowej, dostępności architektonicznej dla poszczególnych grup (głuchych, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchu itp.). Podobnego typu formularz zostanie skierowany także do organizacji pozarządowych i instytucji, składających się na Grupę Inicjatywną. Kolejnym etapem prac nad audytem będą indywidualne rozmowy z instytucjami.

Podczas spotkań obecny był specjalista ds. współpracy ponadnarodowej OWOP Mariusz Wojtowicz, który pośredniczy w kontaktach z partnerem ponadnarodowym projektu Pro Loco Matera. Opowiedział o swoich związkach z Włochami, działalności zawodowej. Przestawił specyfikę miasta Matera (m.in. bogactwo kulturowe, wpis do UNESCO) oraz działalność turystyczną i kulturalną organizacji Pro Loco Matera. W załączeniu krótka prezentacja partnera.

W związku z epidemią znaczna część zadań zostanie przesunięta w czasie, szczególnie te wymagające konieczności pracy w większych grupach tj. szkolenia, warsztaty, imprezy kulturalne. Jednakże w najbliższym miesiącu planowane do realizacji jest: dostosowanie stron www Urzędu Miasta oraz jednej z instytucji kultury do standardów WCAG 2.1, zakup czytaków przez Bibliotekę, zakup słuchawek do audiodeskrypcji, barierek ochronnych przez HDK, zakup riksz przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”.

W trakcie opracowania przez OWOP jest model dostępności. Podstawą tego są dokumenty strategiczne przesłane przez partnerów miejskich tj. strategie rozwoju, programy rozwiązywania problemów społecznych itp. Ich analiza odbywa się pod kątem występowania w nich zapisów odnoszących się do dostępności. Model ma być zarysem rekomendacji niezbędnych do wdrożenia w instytucjach w celu spełniania wymagań dostępności dla osób o specjalnych potrzebach.

 

Emilia Korolczuk

Specjalista ds. wdrożenia w projekcie

Fot. A.Rychcik-Skibińska

spotkanie online, na zdjęciu uczestnicy spotkania w ekranie komputera
slajd z prezentacji prezentowanej podczas spotkania
spotkanie online, na zdjęciu uczestnicy spotkania w ekranie komputera

Strony w dziale: