Hajnówka dostępna - realizujemy i działamy

Dodane przez administrator - pt., 03/04/2020 - 23:13

Projekt „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferze kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” jest w początkowej fazie. Nie zaprzestaliśmy w działaniach. Z uwagi na ogólną sytuację związaną z epidemią koronawirusa jesteśmy zobowiązani do zachowania środków ostrożności w działaniach, dbając o bezpieczeństwo członków Grupy Zarządzającej i Grupy Inicjatywnej, jak też głównych odbiorców projektu. Według informacji ze strony Instytucji Zarządzającej projekt nie jest zagrożony zamknięciem, natomiast zmianie ulegnie jego harmonogram. W związku z tym przeszliśmy na tryb pracy zdalnej, wykorzystując do komunikacji narzędzia internetowe tj. Skype, Zoom oraz wiadomości e-mail. Za sobą mamy już dwa spotkanie w tym formacie: 23 marca, 1 kwietnia.

Audyt dostępności

Przystępujemy do realizacji kluczowego dla całego przedsięwzięcia działania, jakim jest audyt dostępności. Wykonawcą audytu będą dwie warszawskie fundacje wybrane w drodze zapytania ofertowego: Fundacja Kulawa Warszawa reprezentowana przez Izabelę Skopalską-Rybak (założycielka i prezes) oraz Fundacja Kultury bez Barier reprezentowana przez Annę Żórawską (założycielka oraz prezes). Obie organizacje działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Swoje cele statutowe urzeczywistniają poprzez organizację szkoleń, warsztatów, tworzenie miejsc, przestrzeni dostępnych dla wszystkich, pod względem architektonicznym, społecznym i związanym z komunikowaniem się; organizację wydarzeń kulturalnych tj. Festiwal Kultury bez Barier, Festiwal Filmowy Przejścia oraz COOLturalny Festiwal Głuchych; opracowywanie audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz szereg innych projektów. Więcej o fundacjach na: www.kulawawarszawa.pl, www.kulturabezbarier.pl.

Podczas videorozmowy dnia 1 kwietnia, przedstawiły Grupie Zarządzającej plan pracy oraz planowane do wykorzystania narzędzia w trybie online m.in. ankiety, videowywiady z partnerami i organizacjami pozarządowymi dotyczące dostępności, szkolenia w formie webinarium. Niezbędny audyt architektoniczny budynków Urzędu Miasta, Hajnowskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki, Dworca Hajnówka Centralna zostanie przeprowadzony w czasie, gdy zagrożenie epidemiologiczne minie.

Model dostępności

Pierwszym krokiem w jego opracowaniu jest analiza dokumentów strategicznych, obowiązujących u każdego z partnerów pod kątem zapisów odnoszących się do dostępności w myśl Programu Dostępność PLUS. Uzyskane na ich podstawie dane posłużą do zarysowania obecnej sytuacji w analizowanym zagadnieniu, by następnie przy większej ilości zgromadzonej wiedzy skonstruować modelowe rozwiązanie.

Od marca ruszyliśmy z profilem na facebooku #Hajnówka Dostępna. Będziemy na nim prezentować aktualności z realizacji projektu oraz ciekawe rozwiązania w przestrzeni miejskiej ułatwiające funkcjonowanie w niej osób z różnymi niepełnosprawnościami, osób starszych, dzieci itp. Zachęcamy do śledzenia!


Emilia Korolczuk

Urząd Miasta Hajnówka

Specjalista ds. wdrożenia w projekcie

Strony w dziale: