II spotkanie Grupy Inicjatywnej projektu "Hajnówka dostępna"

Dodane przez administrator - wt., 11/02/2020 - 23:15

10 lutego w godzinach popołudniowych w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się kolejne, tym razem, warsztatowe spotkanie członków Grupy Inicjatywnej projektu. W jego trakcie podjęto zagadnienie audytu dostępności. Proces ten jest kluczowym krokiem dla dalszych działań projektowych partnerów projektu. Wyniki analiz, rekomendacje będą podstawą do ich efektywnego wdrażania, czyli podnoszącego jakość funkcjonowania w przestrzeni miejskiej osób o specjalnych potrzebach (grupy docelowej) tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, matki z dziećmi itp.

Warsztaty poprowadził animator OWOP Krzysztof Leończuk. W czterech grupach uczestnicy starali się określić potrzeby w zakresie dostępności w aspekcie architektonicznym, obsługi klienta, cyfrowo-sprzętowym oraz innych dla Urzędu Miasta Hajnówka, Hajnowskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Hajnówki Centralnej (budynku byłego Dworca PKP) - instytucji, w których przeprowadzany będzie audyt. Jak się okazuje największe braki mają miejsce w dostosowaniu architektury do osób mających trudności z poruszaniem się (korzystające z wózków inwalidzkich, osoby starsze) - dotyczy to podjazdów, obecności wind, podnośników, oznaczeń schodów, czytelności tabliczek informacyjnych, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych, dostępność miejsc spoczynku. Ważnym elementem w czasie rozwijających się technologii jest dostosowanie stron internetowych dla osób niedowidzących, niesłyszących (tłumacz języka migowego online), możliwość odczytu publikowanych materiałów za pomocą alfabetu Braillea, dostępność osoby posługującej się językiem migowym w instytucji. Wypracowany materiał będzie pomocy w wyborze wykonawcy-audytora. Przeprowadzenie audytu planowane jest w okresie marzec-maj.

Na spotkaniu została podjęta także kwestię wizyty studyjnej w mieście Matera (planowana na maj br.). W jej trakcie uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami, związanymi z dostępnością, zastosowanymi w warunkach włoskich. Zdobyte doświadczenia będą stanowić rolę wskazówek, inspiracji dla rozwiązań w hajnowskich warunkach.

Emilia Korolczuk

Specjalista ds. wdrożenia

Urząd Miasta Hajnówka

Uczestnicy spotkania w niewielkiej salce, usadzeni przy stolikach słuchają z zainteresowaniem prowadzącego
Uczestnicy spotkania podczas pracy w grupach
Uczestnicy spotkania podczas pracy w grupach
uczestniczka spotkania prezentuje efekty swojej pracy w grupie przed pozostalymi członkami spotkania

Strony w dziale: