Kim jesteśmy? Jak działamy? - czyli kilka słów o kadrze i uczestnikach projektu „Hajnówka dostępna"

Dodane przez administrator - pt., 31/01/2020 - 23:18
Grafika
Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się trzy loga: od lewej: po lewej stronie pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; drugie logo: po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Aby móc realizować każde przedsięwzięcie, niezbędni są ludzie. Zwłaszcza jeśli jest to projekt społeczny, włączający. Kadra projektu „Hajnówka dostępna” składa się z dwóch ciał: Grupy Zarządzającej i Grupy Inicjatywnej.

Grupę Zarządzającą tworzą podmioty będące partnerami: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Gmina Miejska Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego, Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”. Pełni ona funkcję decyzyjną w sprawach merytorycznych związanych z realizacją zadań. W jej ramy wchodzi kadra projektu tj.: specjalista ds. nowego rozwiązania, specjalista ds. wdrożenia, specjaliści ds. dostępności, animatorzy ds. współpracy, specjalista ds. analizy testowanego rozwiązania oraz specjalista ds. współpracy ponadnarodowej.

Grupa Inicjatywna jest merytorycznym i międzysektorowym ciałem opiniująco-doradczym. Stanowi kluczową rolę w budowaniu i wdrażaniu Programu Hajnówka Dostępna. Ma na celu wspieranie Grupy Zarządzającej, personelu projektu w zakresie opracowania, przetestowania i wdrażania modelu. Składa się ona z:

• 8 przedstawicieli UM i jego jednostek (HDK, Biblioteka)

• 8 przedstawicieli NGO działających w sferze kultury i turystyki

• 5 przedstawicieli personelu projektu OWOP.

W ramach przeprowadzonej rekrutacji powołana została Grupa Inicjatywna, którą tworzą przedstawiciele:

1. Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”

2. Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce

3. Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej”

4. Polskiego Związku Niewidomych Oddział Podlaski koło terenowe w Hajnówce

5. Fundacji na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI - TO MY

6. Fundacji Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „Kaja”

7. Związku na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej „Szczyty”

8. Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Hajnówce

9. Urzędu Miasta Hajnówka

10. Hajnowskiego Domu Kultury

11. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego

12. Środowiskowego Domu Samopomocy Hajnówce.

Powołanie Grupy Inicjatywnej reguluje Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 stycznia 2020 roku oraz Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 stycznia 2020 roku.

W trakcie spotkań GI (w ramach projektu zaplanowano 24; odbywać się będą raz w miesiącu), opracowywane będą wstępne założenia Programu Hajnówka Dostępna na podstawie wyników przeprowadzonego audytu na terenie miasta, dokumentów, a także doświadczeń i dobrych praktyk z wyjazdu studyjnego w Pro Loco Matera (Włochy).

Dlaczego na partnera ponadnarodowego wybrano Pro Loco Matera?

Pro Loco z łac. „dla miejsca”. To włoskie stowarzyszenie, promujące zasoby turystyczne, rozwój lokalny zasobów kulturowych, zaangażowanie społeczne i promocję sportu. Założone zostało przez przewodników turystycznych z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Najbardziej znane projekty Stowarzyszenia w obszarze dostępności dla osób niepełnosprawnych to Turismo per Tutti (Turystyka dla wszystkich) oraz Architetture In Positivo (Pozytywne obszary architektury).

Emilia Korolczuk

Specjalista ds. wdrożenia

Urząd Miasta Hajnówka

 

Strony w dziale: