Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr PG.271.8.2020 z dnia 14.10.2020r. na dostosowanie strony internetowej ww.biblioteka.hajnowka.pl do standardów dostepności cyfrowej WCAG 2.1

Dodane przez administrator - wt., 27/10/2020 - 13:04
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

 

PG.271.8.2020                                                                                                                                                                                           Hajnówka, 27.10.2020r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego w dniu 14.10.2020r. na dostosowanie strony internetowej www.biblioteka.hajnowka.pl do standardów dostępności WCAG 2.1 w ramach projektu pn. „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w odpowiedzi wpłynęło 11 ofert.

Oferta nr 1 firmy CekovicWeb sp z o.o., ul. Berezowska 82A, 21-560 Międzyrzec Podlaski została odrzucona ze względu na brak wymaganych załączników tj. zał. nr 2 parafowany wzór umowy.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4:

Prefekcyjne Strony.pl Łukasz Krzyżoszczak,

ul. Witkiewicza 22, 64-100 Leszno

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz przedstawia najlepszy bilans ceny.

 Jarosław Grygoruk

Sekretarz Miasta

Strony w dziale: