Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Miasta Hajnówka

Dodane przez administrator - wt., 27/10/2020 - 13:06
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

Dotyczą one przede wszystkim osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz poruszających się na wózkach. Mają one na celu zwiększenie dostępności budynku dla klientów administracji publicznej, zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Od miejsc postojowych do wejścia do budynku poprowadzono linie/ścieżki naprowadzające oraz pola uwagi. To pojedyncze linie wykonane z metalu ułożone w czterech rzędach. Niewidomy prowadzi wzdłuż nich laskę i nie zbacza z drogi. Idzie jak po szynach. Należą one do systemu poziomych oznaczeń informacyjno-dotykowych.

Na schodach przed wejściem zamontowano nakładki antypoślizgowe na stopnie w kolorze żółtym, zwiększające ich widoczność. Na drzwiach wejściowych pojawiły się oznaczenia ostrzegawcze, czyli żółte kontrastujące taśmy. Wewnątrz budynku na pierwszych oraz ostatnich stopniach schodów naklejono taśmy antypoślizgowe zwiększające bezpieczeństwo osób z nich korzystających, pełnią rolę ostrzegawczą dla osób z dysfunkcjami wzroku. Na piętrze urzędu miasta na drzwiach każdego z pokoi przyklejone zostały tabliczki z numerem pokoju i nazwą referatu, opisane alfabetem Breaila. Dodatkową funkcjonalnością jest funkcja NFC, która umożliwia odczytanie jej zawartości poprzez zbliżenie telefonu do symbolu na tabliczce. Technologia ta umożliwia komunikację, przesył informacji pomiędzy urządzeniami, czytnikami w odległości nie większej niż 20 cm.

Zakupiona została także przenośna tzw. recepcyjna pętla indukcyjna. Urządzenie to jest jednym ze środków wspomagania słuchu. Może służyć zarówno jednej, konkretnej osobie z dysfunkcją słuchu, jak i grupie ludzi z tą niepełnosprawnością np. podczas spotkań w sali nr 12, indywidualnych spotkań pomiędzy urzędnikiem i petentem, w kasie.

Na miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnościami przed urzędem zamontowana została wylewka betonowana, umożliwiająca bezkolizyjne wjechanie wózkiem inwalidzkim z parkingu na chodnik.

Usprawnienia sensoryczne zostały zakupione w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

 

[Galeria prezentuje usprawnienia sensoryczne wdrożone w Urzędzie Miasta tj. nakładki na schody zewnetrzne, linie kontrastowe na drzwiach wejściowych, taśmy kontrastowe na schodach wewnątrz budynku na pierwszym i ostatnim stopniu, tabliczki na drzwiach pokoi z numerami i nazwą pokoju w alfabecie Breaila i funkcją NFC, przenośna recepcyjna pętla indukcyjna]

 

na drzwiach wejściowych do jednego z pokoi nad klamką umieszczona jest biała tabliczka z numerem pokoju, nazwa referatu, pod nimi znajdują się wypukłe napisy w alfabecie Breailla
schody w budynku urzędu, na pierwszym i ostatnim stopniu widnieją żółte kontrastowe taśmy
schody w budynku urzędu, na pierwszym i ostatnim stopniu widnieją żółte kontrastowe taśmy
drzwi wejściowe do sali konferencyjnej, nad klamką umieszczona jest biała tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia, pod nimi wypukłe napisy w alfabecie Breailla
ścieżka naprowadzająca wraz z polami uwagi na chodniku przed wejściem do budynku Urzędu Miasta
ścieżka naprowadzająca wraz z polami uwagi na chodniku przed wejściem do budynku Urzędu Miasta
ścieżka naprowadzająca wraz z polami uwagi na chodniku przed wejściem do budynku Urzędu Miasta
wejscie do budynku urzędu, na schodkach widnieją kontrasowe nakładki
schodki prowadzące do wejścia z kontrastowymi nakładkami
przenośna (recepcyjna) pętla indukcyjna

Strony w dziale: