Niepełnosprawność ruchu - tematem kursu dla asystentów osób z niepełnosprawnościami

Dodane przez administrator - pon., 05/10/2020 - 13:14
Grafika
logo FPER RP Podlaskie

 

W dniach 1-2 października w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się kolejna część kursu stacjonarnego dla asystentów osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”. Uczestnicy w trakcie warsztatów poznali specyfikę funkcjonowania osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zarys ten przedstawiła im Izabela Sopalska-Rybak, prezeska Fundacji Kulawa Warszawa, która na co dzień porusza się na wózku. Zajęcia praktyczne (z perspektywy osoby z niepełnosprawnością ruchu), polegały na bezpośrednim doświadczeniu przez kursantów fizycznej i psychicznej strony tego rodzaju niepełnosprawności. Poznali oni odpowiedzi na najważniejsze pytania tj.: jak pomóc takiej osobie? w jaki sposób pokonać przeszkody (czyli jak wykonać tzw. balans)? na czym polega rola asystenta (poprzez wcielenie się w rolę osoby z niepełnosprawnością i jej asystenta).

Drugi dzień miał miejsce w terenie. Uczestnicy dobrani w pary (osoba z niepełnosprawnością ruchu + jej asystent) mieli za zadanie w ciągu dwóch godzin dotrzeć do wyznaczonych na otrzymanych mapach punktów w przestrzeni miejskiej. Z każdym z nich wiązało się pytanie dotyczące dostępności m.in. w jaki sposób udzielić pomocy osobie na wózku? jakie występują rodzaje wózków i czym się od siebie różnią? po czym poznać osoby bardziej sprawne i mniej sprawne? Kursanci mieli także zaproponować zorganizowanie wydarzenia kulturalno-edukacyjnego na Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Wśród propozycji pojawiały się najczęściej: integracyjne warsztaty plastyczne, koncerty z udziałem artystów z niepełnosprawnościami itp. Osoby, będąc w terenie doświadczyły różnych mniej lub bardziej skomplikowanych sytuacji związanych z pokonaniem barier przestrzennych, różnych reakcji ze strony przechodniów.

To był już ostatnie stacjonarne spotkanie uczestników kursu. Przed nami jeszcze trzy spotkania online wprowadzające w tematykę: jak się nie wypalić wspierając innych? jak sobie radzić w trudnych i stresujących sytuacjach?

Emilia Korolczuk

Główny specjalista ds. wdrożenia w projekcie

uczestnicy szkolenia i prowadząca, pod ścianą stoi ekran z wyświetlonym slajdem
uczestnicy szkolenia usadzeni wkoło w sali szkoleniowej
uczestnicy szkolenia usadzeni wkoło w sali szkoleniowej
uczestnicy szkolenia podczas spaceru - część z nich jest na wózkach inwalidzkich, a przy nich asystenci
uczestnicy szkolenia podczas spaceru - część z nich jest na wózkach inwalidzkich, a przy nich asystenci

Strony w dziale: