Koordynator ds. dostępności Urzędu Miasta Hajnówka

Dodane przez administrator - pt., 02/10/2020 - 13:16

Zgodnie z art.. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmiot publiczny do dnia 30 września 2020 r. zobowiązany jest do powołania w swojej jednostce koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Hajnówka;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działań w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • przedstawienie Burmistrzowi Miasta Hajnówka bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań.

Zarządzeniem nr 78/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Hajnówka do pełnienia tej funkcji została wyznaczona:

Emilia Korolczuk

Kontakt:

Urząd Miasta Hajnówka, pok.220

tel. (85) 682 20 16,

e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl

Strony w dziale: