Hajnówka rewitalizuje

Dodane przez Anonim (niezweryfikowany) - wt., 18/02/2020 - 14:44

W dniu 11 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Hajnówka odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zorganizowane w ramach projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia". Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele 13. organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Hajnówki.

Spotkanie prowadziła Agnieszka Olender, koordynator ww. projektu, realizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku we współpracy z Urzędem Miasta w Hajnówce. Celem spotkania było przedstawienie założeń otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020r. Warto wspomnieć, że na wzór ubiegłego roku zależy nam na tym, aby "trzeci sektor" zaangażował się we wspólną realizację powierzonych w konkursie działań. W tym roku wygospodarowaliśmy na to kwotę 66.000 zł.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ramach podobnego konkursu ofert organizacje pozarządowe wspólnie zorganizowały w mieście m.in.: spacery tematyczne, (np. Historyczna Hajnówka, Spacer z botanikiem, Turystyczna Hajnówka, Artystyczna Hajnówka, Zielona Hajnówka), świetlicę podwórkową, wystawę "Świat Niewidomych", małą izbę pamięci, Centrum Organizacji Pozarządowych.

Ważnym wkładem do programu spotkania były wystąpienia Mirosława Awksentiuka, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce i Rościsława Kuncewicza, dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury, które dotyczyły przedstawienia założeń rewitalizowanego kompleksu OSiR i HDK. Dyrektorzy potwierdzili swoją otwartość na pomysły wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi na rzecz mieszkańców Hajnówki, które mogą się wydarzyć na terenach zrewitalizowanych.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania "dobrych praktyk" działań lokalnych, w tym rewitalizacji, z całej Polski, które przedstawiła animatorka z OWOP-u - Anna Sędziak. Już same tytuły działań lokalnych zaciekawiły uczestników spotkania, a były to między innymi: "Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno – edukacyjne plenery rękodzieła", "Ruszamy w miasto lub jak dodaje Kordian "wypędzamy emeryta z domu"", "Bliżej naszych korzeni – gwarowa tożsamość regionu", "OrlikLab", "Otulić zielenią zabytkowe podwórka".

"Dobre praktyki" były inspiracją do przeprowadzenia wspólnych warsztatów, które miały na celu zebranie od uczestników spotkania pomysłów na inicjatywy możliwe do zrealizowania w Hajnówce w ramach działań określonych w konkursie, tj.:

  • Działania w sferze i na obszarze rewitalizacji (działania animacyjne, edukacyjne i integracyjne), w tym działania na zrewitalizowanych obiektach OSiR i HDK,
  • Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Hajnówce,
  • Prowadzenie działań integracyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w formie świetlicy podwórkowej.

Było to pierwsze z serii spotkań z organizacjami pozarządowymi. Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek (18.02.2020r.) o godz.16:00 w sali nr 12 w Urzędzie Miasta Hajnówka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysł na działania w Hajnówce, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych zamierzających złożyć ofertę na wcześniej wspomniany konkurs.

Strony w dziale: