Zmiany w „Hajnówce Centralnej – Stacji Kultury” w oczach Włochów, czyli wideokonferencja z partnerem włoskim w ramach projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia”

Dodane przez e.zubrycka - czw., 30/09/2021 - 08:14

W ramach projektu „Hajnówka Odnowa ...” realizujemy szereg działań, które zamierzaliśmy przedstawić partnerowi włoskiemu na wizycie studyjnej w Hajnówce. Niestety ograniczenia związane z pandemią zweryfikowały nasze projektowe założenia i przyjazd Włochów został odwołany. Mimo to, nie poddajemy się i po przedyskutowaniu całej sytuacji podjęliśmy decyzję, aby w miarę możliwości pokazać Włochom zmiany, które w ramach projektu już wdrożyliśmy w naszym mieście. Przypominamy, że wcześniej podpatrywaliśmy we Włoszech jak przygotowywać i planować procesy rewitalizacyjne opuszczonych obiektów, które przestały pełnić swoje funkcje (w przypadku Włoch magazynów powojskowych) oraz uczyliśmy się jak można zlecać usługi społeczne konsorcjom podmiotów ekonomi społecznej.

W dniu 19 marca 2021 r. odbyło się spotkanie online z przedstawicielami z Włoch, które miało na celu pokazanie „Hajnówki Centralnej – Stacji Kultury” i zmian, które zachodzą w byłym budynku dworca kolejowego w Hajnówce. Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta Jerzy Sirak, który opowiedział o historii Hajnówki i losach budynku dworca PKP.  Następnie Dariusz Skibiński i Agata Rychcik – Skibiński, ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”, oprowadzili uczestników spotkania online po budynku i zaprezentowali działania oraz projekty, które aktualnie się tu odbywają. Naszemu partnerowi z Włoch zaprezentowaliśmy:

  • drewnal na fasadzie budynku, który wykonał Arkadiusz Andrejkow na podstawie fotografii, udostępnionej przez Stowarzyszenie Potomków Pierwszych Hajnowian. Pani Mirosława Piwowarczyk – Prezes Stowarzyszenia opowiedziała nam jak przebiegały prace nad wyłonieniem zdjęcia, które znalazło się na budynku  i dlaczego właśnie postacie rodziny Bujnowskich wybrano. Dowiedzieliśmy się również, że to pierwszy drewnal w Hajnówce, ale nie ostatni!!!;
  • fasadę budynku dworca z naturalnymi tynkami wapiennymi i glinianymi z wzorami opartymi na symbolice białoruskiej, czerpiącymi z regionalizmów i sztuki ludowej Podlasia oraz otaczającej nas przyrody Puszczy Białowieskiej. Wszystko stworzone w ramach interaktywnego projektu PUSZCZEWIKI zrealizowanego przez artystkę Matyldę Sałajewską wraz z międzynarodową grupą wolontariuszy i  mieszkańcami Hajnówki.
  • dokonane prace remontowe budynku z pomieszczeniami o nowych funkcjach, pokoje noclegowe, pięknie pomalowane łazienki i klatka schodowa, sala warsztatowa (w której aktualnie próby ma m.in. chór miejski).

Rozmawialiśmy również o tym, co jest jeszcze w planach i jak sukcesywnie włączać hajnowską społeczności we wspólne działania, zgodnie z przygotowaną w ramach projektu „Społeczną koncepcją zagospodarowania dworca kolejowego w Hajnówce” (dokument poniżej).

Przekazaliśmy również naszym przyjaciołom z Włoch niespodziankę przygotowaną przez jedną z organizacji pozarządowych, która aktywnie uczestniczy w działaniach projektowych, a mianowicie Stowarzyszenie Metamorphosis – elektroniczną pocztówkę z Hajnówki.

Przedstawiciele partnera z Włoch byli zachwyceni ogromem prac wykonanych w budynku w tak krótkim czasie. Zapewnili również, że jak tylko sytuacja pozwoli wyruszą do Hajnówki, aby osobiście doświadczyć tego wszystkiego co zobaczyli na ekranach komputerów.

Przy okazji, zapraszamy do wiosennego zwiedzania Hajnówki Centralnej – Stacji Kultury, w maju 2021 r. - więcej o wydarzeniu na profilu facebookowym Stowarzyszenia Kulturalnego Pocztówka po kliknięciu w ten link.

Pamiętajcie o wcześniejszych zapisach! Naprawdę warto! Polecamy!

 

Anna Pacewicz
Specjalista – animator rewitalizacji społecznej

Strony w dziale: