Rozeznanie rynku z dnia 03.01.2020 r. dot. oszacowania wartości organizacji 14–dniowego obozu językowego (język angielski)

Dodane przez admin - pt., 03/01/2020 - 13:55

Rozeznanie rynku z dnia 03.01.2020 r.
dot. oszacowania wartości organizacji 14 – dniowego obozu językowego (język angielski) w nadmorskiej miejscowości turystycznej na terenie Polski.

W celu oszacowania wartości zamówienia zapraszamy Państwa do przedstawienia oferty cenowej na  organizację 14 - dniowego obozu językowego (język angielski)  w   nadmorskiej   miejscowości turystycznej na terenie Polski, dla 72 uczniów w wieku od 10 do 15 lat, w okresie lipiec – sierpień 2020r.,
którego szczegółowa charakterystyka została przedstawiona w załączonym Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).
Uprzejmie prosimy o przedstawienie kalkulacji kosztów (wartość netto i brutto), zgodnie z załączonym wzorem Formularza cenowego (Załącznik nr 2), z uwzględnieniem wszelkich kosztów organizacji 14 – dniowego obozu językowego.
Wypełniony  formularz wraz z klauzulą informacyjną (Załącznik nr 3 prosimy o przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 15:30 na adres e-mailowy:
j.stefaniuk@hajnowka.pl
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019   r., poz. 1843). Ma ono na   celu wyłącznie uzyskanie wiedzy na   temat szacunkowych kosztów związanych z realizacją planowanego zamówienia publicznego.

logo_FPER_RP_Podlaskie_UEEFS.

Strony w dziale: