Realizacja projektu pt. „Moja szkoła"

Dodane przez admin - pt., 03/01/2020 - 16:55

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pt. „Moja szkoła”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2021 r.

Wartość projektu wynosi blisko 1 milion 660 tys. zł, z tego dofinansowanie z EFS blisko 1 milion 575 tys. zł.

W ramach realizacji projektu od września 2019 r. w trzech hajnowskich szkołach (Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce ul. 3 Maja 54, Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce ul. Działowa 1) odbywają się zajęcia dla 239 uczniów, w tym:

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia i dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego,
  • zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
  • zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe oraz zajęcia z programowania,
  • z zakresu terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla 7 uczniów niepełnosprawnych z SP2,
  • indywidualne zajęcia logopedyczne,
  • doradztwo edukacyjno – zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne),
  • nauka gry w szachy.

Ze środków projektowych doposażono pracownie przyrodnicze i matematyczne oraz gabinety logopedyczne w w/w szkołach, zakupiono sprzętu TIK, a także wyposażono gabinet Integracji Sensorycznej w SP2. Koszt wyżej wymienionego wyposażenia przekroczył 500 tys. zł.

W trakcie dalszej realizacji projektu odbędą się szkolenia dla 54 nauczycieli oraz wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik i Arboretum SGGW dla uczniów uczestniczących w zajęciach przyrodniczych i matematycznych. Podczas wakacji odbędzie się obóz językowy dla 72 uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających uzdolnienia i dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego.

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

logo FPER RP Podlaskie UEEFS

Strony w dziale: