Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.2.1.2019 z dnia 01.07.2019 r.

Dodane przez admin - pt., 26/07/2019 - 17:30

ZOK.042.2.1.2019

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.2.1.2019 z dnia 01.07.2019 r. na zakup, dostawę i montaż mebli do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce
w ramach realizacji projektu „Moje przedszkole".

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
REGON 050658999, NIP 6030006341

 

Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe nr ZOK.042.2.1.2019 z dnia 01.07.2019 r. na zakup, dostawę i montaż mebli do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Moje przedszkole".

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego wykonawcy do realizacji zamówienia:

SOBEX-NOWY

ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

 

Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawca, którego oferta została wybrana do realizacji w ramach Zapytania ofertowego nr ZOK.042.2.1.2019 z dnia 01.07.2019 r. na zakup, dostawę i montaż mebli do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Moje przedszkole", spełnia wszystkie warunki udziału w procedurze niniejszego Zapytania ofertowego oraz zaoferował korzystne kryteria realizacji zamówień i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

Burmistrz

Jerzy Sirak

 

Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Strony w dziale: