Informacja o wyniku postępowania - dot. Zapytania ofertowego Nr 2

Dodane przez administrator - śr., 03/06/2020 - 14:52
Grafika
topka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się trzy loga: od lewej: po lewej stronie pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; drugie logo: po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

 

Hajnówka, dnia 29.05.2020 r.

ZOK.042.1.5.2019

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego Nr 2 na przeprowadzenie 119 godzin zajęć bajkoterapii dla 20 dzieci – uczestników projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka".

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
REGON 050658999, NIP 6030006341

2. Nazwa zamówienia:

Zapytanie ofertowe Nr 2 na przeprowadzenie 119 godzin zajęć bajkoterapii dla 20 dzieci – uczestników projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka".

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następującego wykonawcy do realizacji zamówienia:

Anna Agnieszka Kowszuk

ul. Pawia 8

17-200 Hajnówka

4. Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawca, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia w ramach Zapytania ofertowego Nr 2 na przeprowadzenie 119 godzin zajęć bajkoterapii dla 20 dzieci – uczestników projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka", zaoferował najkorzystniejsze kryteria realizacji zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Burmistrz

Jerzy Sirak

Strony w dziale: