Zapytanie ofertowe Nr ZOK.042.1.3.2019z dnia 1.04.2019 r. na zakup i dostawę zabawek oraz pomocy dydaktycznych

Dodane przez administrator - pon., 01/04/2019 - 15:03

Zapytanie ofertowe Nr ZOK.042.1.3.2019z dnia 1.04.2019 r. na zakup i dostawę zabawek oraz pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego w Hajnówce.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem) w terminie do dnia 09.04.2019 r. (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój 219 (Sekretariat) po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.

Jolanta Stefaniuk

Strony w dziale: