Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.3.2019 z dnia 07.03.2019 r.

Dodane przez administrator - pon., 25/03/2019 - 15:04
Grafika
Stopka w kształcie poziomego białego prostokąta. Na niej znajdują się cztery loga: od lewej: pionowy pochylony prostokąt w kolorze granatowym, na nim trzy gwiazdy w kolorach: białym, żółtym i czerwonym. Po prawej stronie napis: Fundusze Europejskie Program Regionalny; drugie logo:  po lewej stronie kształt biało – czerwonej flagi. Po prawej stronie czarny dwurzędowy napis: Rzeczpospolita Polska; trzecie logo: Głównym motywem jest żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, tworząc nowoczesną kompozycję, nawiązującą do współczesnego obrazu komputerowego. Po lewej stronie logotypu widnieje napis: Podlaskie; czwarte logo:  po prawej flaga Unii Europejskiej: Poziomy ciemnoniebieski kwadrat, pośrodku dwanaście żółtych gwiazdek ułożonych w kształcie koła. Po lewej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

 

Hajnówka, dnia 22.03.2019 r.

ZOK.042.1.3.2019

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego
nr ZOK.042.1.3.2019 z dnia 07.03.2019 r. na doposażenie 20 miejsc żłobkowych oraz placu zabaw Żłobka Samorządowym w Hajnówce

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
REGON 050658999, NIP 6030006341

2. Nazwa zamówienia:

Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.3.2019 z dnia 07.03.2019 r. na doposażenie 20 miejsc żłobkowych oraz placu zabaw Żłobka Samorządowym w Hajnówce

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru następujących Wykonawców do realizacji zamówienia:

Część I

P.H.U. „SOBEX-NOWY"

ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

Część II

P.H.U. „SOBEX-NOWY"

ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

Część III

Unieważniono

Część IV

Unigastro Barbara Puć

ul. Międzyleska 6c,
50-514 Wrocław

4. Uzasadnienie wyboru:

Wnioskodawcy, których oferty zostały wybrane do realizacji zamówienia w ramach Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.3.2019 z dnia 07.03.2019 r. na doposażenie 20 miejsc żłobkowych oraz placu zabaw Żłobka Samorządowym w Hajnówce w części I, II oraz IV, spełniają wszystkie warunki udziału w procedurze niniejszego Zapytania ofertowego oraz zaoferowały najkorzystniejsze kryteria realizacji zamówień i uzyskały najwyższą liczbę punktów. Natomiast, część III unieważniono.

Burmistrz

Jerzy Sirak

Strony w dziale: